V českých školách se vzdělávalo 108 tisíc dětí se zdravotním postižením

Domácí 20. prosince 2019 | 06:19 — Helena Malá
V roce 2018 navštěvovalo školy v Česku 108 tisíc dětí do 15 let se zdravotním postižením. Odhad celkového počtu takovýchto dětí od narození do dovršení 15 let věku je 117 tisíc. Představovaly tak 7 % ze všech dětí u nás a ze dvou třetin šlo o chlapce.
V roce 2018 navštěvovalo školy v Česku 108 tisíc dětí do 15 let se zdravotním postižením / Ilustrační foto

Nejvíce dětí se zdravotním postižením, 95,1 tis., navštěvovalo základní školy. V mateřských školách bylo zapsáno 11,2 tis. dětí se zdravotním postižením a v přípravných třídách nebo přípravném stupni základních škol 460 žáků. Mezi žáky středních škol příliš dětí mladších 15 let nenajdeme, a tak i počet těch se zdravotním postižením zde nebyl vysoký a šlo jen 780 žáků.

V mateřských školách představovaly děti se zdravotním postižením 3,1 % ze všech dětí. Jejich podíl byl nejvyšší v Moravskoslezském, Královéhradeckém a Ústeckém kraji, kde přesáhl 4% hranici. Nejméně byly zastoupeny děti s postižením v mateřinkách ve Středočeském a Pardubickém kraji. „Polovinu všech postižení u dětí v mateřských školách tvořily závažné vady řeči. U 13 % dětí se zdravotním postižením bylo evidováno více vad zároveň, shodně po 10 % představovaly závažné vývojové poruchy a také poruchy autistického spektra,“ upozornila Helena Chodounská, vedoucí oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Na základních a středních školách tvořili žáci se zdravotním postižením 10 % všech žáků do 15 let. Nejvíce byli zastoupeni tito žáci na školách v Karlovarském kraji, kde tvořili 12,4 % žáků. Více než 11 % bylo žáků s postižením také v Ústeckém a Olomouckém kraji. Nejmenší zastoupení měli žáci s postižením v kraji Jihočeském (7,1 %). „Nejčastějším druhem postižení mezi žáky základních a středních škol byly závažné vývojové poruchy učení, které se týkaly 5,8 % všech žáků, ale u chlapců ve věku od 10 do 14 let téměř 11 % z nich. Dívek se toto postižení týkalo zhruba dvakrát méně často než chlapců,“ uvedla Helena Chodounská. Druhým nejrozšířenějším zdravotním postižením mezi školáky byly závažné vývojové poruchy chování, kterými trpěla přibližně 3 % školních dětí do 15 let. Opět nejčastěji chlapci ve věku 10 až 14 let, konkrétně 5,5 %. U tohoto postižení dominují chlapci nad dívkami dokonce více než trojnásobně.

Více informací o dětech se zdravotním postižením nejen s ohledem na vzdělávání, ale také na příspěvky na péči a další hlediska přináší publikace ČSÚ Děti se zdravotním postižením a osoby se zdravotním postižením žijící mimo soukromé domácnosti - 2017, 2018. Vychází  především z datových zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Doplňuje tedy informace o dvou skupinách obyvatel, které nebyly zahrnuty do Výběrového šetření osob se zdravotním postižením a nejsou za ně tak statisticky zpracovány údaje v aktuální publikaci ČSÚ Výběrové šetření osob se zdravotním postižením 2018.

Další články
Reklama
Reklama

Mohli jste přehlédnout

Dvě bizarní hvězdy mohou být původem zvláštní anomálie, kterou před časem zachytilo několik observatoří

Podzimní péče o růže: Jak je správně prořezat a...

Kompostování je efektivní způsob, jak využít napadané,...

Muchovník rychle roste a bohatě plodí. Dopřejte mu podzimní...

K dozrání zelených rajčat pomůže prastará italská finta....

Zahrádkářský kalendář na podzim: Jaké důležité práce...

Podzimní výsev zeleniny nejen pro ranou jarní sklizeň....

Zavřít reklamu