Jak se vypořádat s letošním zdražováním elektřiny? Šest otázek a odpovědí

Domácí 27. října 2019 | 04:03 — Ilona Cílková
Elektřinu od listopadu zdraží velcí hráči, ČEZ a E.ON. Jak se zorientovat a na co si dát pozor? Přední český ekonom Lukáš Kovanda o nadcházející topné sezóně v šesti otázkách a odpovědích.
Elektřinu od listopadu zdraží velcí hráči, ČEZ a E.ON / Pixabay

Jak se letos vyvíjí cena elektřiny ? A jak odhadujete vývoj např. pro příští rok, ev. dále do budoucna?
Elektřina v probíhající topné sezóně opět zdraží, avšak méně výrazně než loni, průměrně kolem pěti procent. Záleží ovšem na tom, jakého má daná domácnost dodavatele a jaký má tarif. Dodavatelé elektřiny zdražují postupně, a třeba jen u části svých zákazníků, nikoli naráz. Od listopadu zdražují velcí hráči, ČEZ a E.ON, takže ti menší se postupně připojí. Nakonec zvýšení cen elektřinu neunikne nikdo, žádný spotřebitel.

Co stojí za nárůstem ceny elektřiny/co cenu ovlivňuje?
Takřka polovina elektřiny se v ČR stále vyrábí v uhelných elektrárnách, prostřednictvím uhlí. Aby mohly elektrárny v EU takto vyrábět, musejí si kupovat povolení na vypouštění emisí oxidu uhličitého do ovzduší, které při výrobě elektřiny vznikají. Tyto povolenky od roku 2017 dramaticky zdražily, z ceny kolem pěti eur na takřka třicet eur letos o prázdninách. Cena je za jednu vypuštěnou tunu oxidu uhličitého. Bez povolenek by elektrárny čelily značným pokutám. Za zmíněným zdražením povolenek stojí regulace Evropské komise, která rozhodla, že část povolenek stáhne z trhu, čímž ty zbývající učinila vzácnější, a tudíž dražší.

Elektrárny musí dražší povolenky promítat do ceny elektřiny. Promítá se do ní rovněž například růst cen uhlí z posledních let, který nastartovala Čína tím, že omezila část své produkce nepříliš kvalitního uhlí a zvýšila dovoz z jiných částí světa. Velkoobchodní cena elektřiny však tvoří jen část ceny elektřiny pro domácnosti. Další složkou je složka regulovaná, v jejímž rámci se cena řídí pravidelnými výnosy Energetického regulačního úřadu. I tato regulovaná složka ceny elektřiny domácnostem letos vzroste, avšak „jen“ v rozsahu do pěti procent. 

Jaký růst cen mohou domácnosti očekávat od svých dodavatelů? 
V průměru letos elektřina domácnostem podle dat Českého statistického úřadu zdražuje meziročně zhruba o desetinu. Dodavatelé elektřiny však své ceníky mění postupně, nikoli v jeden okamžik. Další vlna zdražování nastane začátkem roku 2020. Někteří dodavatelé ale třeba vůbec nezdraží a budou se na nezvýšené ceny snažit přilákat zákazníky od konkurence. Přecházením od dodavatele k dodavateli tak může zákazník citelně pozdržet cenový nárůst, který pocítí na vlastní peněžence. Musí však situaci sledovat a využívat
například internetové srovnávače. Nakonec však zdražení elektřiny neunikne nikdo.

Svého času byly hodně žádané smlouvy na dobu určitou se zafixovanou cenou na několik let. Jak je to dnes?
V příštích letech bude elektřina pravděpodobně dále poměrně citelně zdražovat. Náš trh je notně propojený s tím německým, kde plánují uzavírání jaderných a uhelných elektráren a kde už probíhá takřka revoluční, státem podněcovaný nástup obnovitelných zdrojů. Toto jen dále zvýší tlak na růst cen elektřiny, a to kvůli zmíněnému propojení obou trhů, i u nás. Němci navíc plánují uhlíkovou daň a budou zřejmě omezovat vnitrostátní leteckou
přepravu. Takže lze očekávat rychlejší přechod na elektromobilitu a na železnici, která z větší či menší míry nahradí přepravu leteckou. Takže z dlouhodobého hlediska se vyplatí elektřinu zafixovat. Nelze však vyloučit propad ekonomiky, například v důsledku krize, jenž by růst cen elektřiny zpomalil nebo i na čas zastavil. Navíc, jak jsme si řekli, je možné se po nějakou dobu růstu cen elektřiny vyhýbat změnami dodavatele. To ovšem v první řadě předpokládá nezafixovanou cenu. Takže na otázku, zda zafixovat, či nikoli, zejména v kratším období roku či dvou, neexistuje univerzální odpověď.

V nabídce některých dodavatelů se objevuje i produkt, kdy je ceny účtována dle aktuálních cen na burze. Jak to funguje v praxi? 
Opět, neexistuje univerzální odpověď. Pokud je třeba někdo přesvědčen, že přijde zásadní ekonomické zpomalení, které zlevní elektřinu, může využít tarifů dle aktuální ceny na burze. Elektřina mu bude zlevňovat, zatímco ostatní, kteří jsou vázáni delšími kontrakty, budou platit více. Dlouhodobě ovšem zřetelně převažuje pravděpodobnost dalšího, a poměrně výrazného růstu cen elektřiny. Pokud nenastane závažnější globální, evropské nebo české ekonomické zpomalení, nelze vyloučit zdražování elektřiny domácnostem průměrným tempem kolem deseti procent ročně až někdy do roku 2025.

Pokud měl někdo u vás zafixovanou cenu a teď mu doběhne smlouva, jaké má možnosti?  Takový člověk by měl zkusit všechno, včetně vyjednávání, pochopitelně. Měl by mít v prvé řadě dobrý přehled o ceně u konkurenci, aby mohl kredibilně v rámci vyjednávání „hrozit“ právě přechodem ke konkurenci. I z ekonomické teorie plyne, že zákazníci, kteří se obzvláště intenzivně zajímají o možnosti ušetření každé koruny, se často slevy dočkají, přičemž nízkou nebo žádnou marži dodavatel „nažene“ u zákazníka, který se po každém možné ušetření tolik nepídí. Takový tlak na zlevnění si ovšem žádá časovou investici, neb takový člověk se musí na trhu dobře orientovat a mít prostě přehled, aby si mohl říci o slevu, jež je vůbec realistická.

Reklama
Reklama

Mohli jste přehlédnout

Vědci popsali zlatonosné černé díry. Množství zlata, které chrlí, je obrovské

Vyžeňte myši z chalupy i z domova jednou provždy. Vsaďte na...

Starší tuhé mýdlo nevyhazujte. V domácnosti lze využít k...

Psí kůže je v zimním období citlivá stejně jako lidská...

Jak pěstovat vánoční kaktus, aby vám kvetl jako divý přes...

Nejčastější chyby při krmení psa, které alespoň jednou v...

Psi občas vyvádějí pro lidi nepochopitelné věci....

Zavřít reklamu