Vláda schválila akční plán boje proti nelegálnímu obchodu s ohroženými druhy

Domácí 25. ledna 2020 | 07:50 — Helena Malá
Poptávka po cizokrajných druzích je stále vysoká. Nelegální obchod s ohroženými druhy se sice v Česku daří poměrně úspěšně odhalovat, není ale pochyb o tom, že Česká republika je stále významnou zemí z hlediska nelegálního obchodu s ohroženými druhy zvířat i rostlin, a to jako země cílová i jako země tranzitní. Vláda proto přijala Akční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin, který boj proti nelegálnímu obchodu zefektivní.
Nový akční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin zefektivní boj proti nelegálnímu obchodu / Depositphotos

Plán počítá například se vznikem společného týmu Celní správy, Policie ČR a České inspekce životního prostředí k rozkrývání wildlife kriminality, s plánem na systém záchranných center pro zvířata zadržená při pašování i s osvětovou kampaní zaměřenou na veřejnost.

„Pašování živých zvířat a rostlin nebo výrobků z vzácných dřevin či například rohů nosorožců je vysoce organizovaná trestná činnost, na kterou se navíc váží další zločiny jako daňové úniky, praní peněz, ohrožení veřejného zdraví a týrání zvířat. Přímo také dochází k ohrožení populací ohrožených druhů na jejich přežití. Díky společnému týmu dokážeme být efektivnější jak v odhalování, tak v postihování tohoto druhu kriminality,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Česká republika patří v Evropské unii k zemím s nejvyšším objemem obchodu s živými zvířaty a rostlinami, což se odráží i v míře nelegálních aktivit v této oblasti. Specifická je situace s asijskými komunitami zaměřenými kromě jiného na obchod s výrobky žádanými na asijském trhu, zejména slonovinou, nosorožčími rohy a tygřími produkty. Navržený akční plán nejenomže reflektuje nové požadavky mezinárodní úmluvy CITES a jednotlivých priorit Akčního plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy živočichů a planě rostoucími druhy rostlin přijatého v roce 2016, ale zároveň zohledňuje specifickou situaci a potřeby v ČR.

Schválený Akční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin je platný do roku 2023. Klade si za cíl zlepšení spolupráce státních orgánů při vymáhání práva v oblasti životního prostředí, stejně jako chce posílit mezinárodní spolupráci.

Dalším cílem je zlepšení pracovních podmínek (např. zajištění personálních kapacit, analytického softwaru pro ČIŽP, logistické podpory na letišti) a vzdělávání pracovníků, kteří rozkrývají tento druh kriminality. Odhalování wildlife crime vyžaduje vysokou úroveň odborných znalostí a dostatek informací o specifickém fungování tohoto typu obchodu. V současnosti neexistuje jednotný systém vzdělávání orgánů vymáhajících právo v oblasti životního prostředí. Je nezbytné zavést funkční systém vzdělávání v problematice wildlife crime. Podle Akčního plánu se v prvním kroku zhodnotí stávající stav systému vzdělávání u všech orgánů vymáhajících právo v oblasti životního prostředí v problematice wildlife crime a poté bude navržen vhodný systém, který bude následně zaveden v příslušných orgánech. Akční plán počítá i např. se zajištěním kvalifikovaného počítačového experta pro digitální analýzy (pracoviště součástí Celní technické laboratoře).

Konkrétní kroky navrhuje i v oblasti péče o zadržené a zabavené exempláře.

Přeshraniční obchodování se vzácnými zvířaty a rostlinami reguluje Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Předmětem ochrany CITES je v současné době více než 5 000 druhů zvířat a kolem 29 000 druhů rostlin.

Komentáře
Reklama
Reklama

Mohli jste přehlédnout

Hana Zagorová je v nemocnici kvůli komplikacím s koronavirem. Vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu o ni mají fanoušci strach

Že váš dům trpí nadměrnou vlhkostí, poznáte docela...

Dopřejte své kočce doma malý ráj. Vyrobte jí místo k...

Světelné řetězy dodají interiéru příjemnou atmosféru....

Vřesy jsou typicky podzimní rostlina. Jejich pěstování v...

Jak vyzrát na vedro v podkroví

Důvody, proč vaše kočka odmítá používat kočičí toaletu...

Zavřít reklamu